دانشگاه شهید بهشتی
ورود  English
اذان صبح به افق تهران: 05:20:44
قابل توجه معرفی شدگان مرحله دوم آزمون دکتری 96 ( تکمیل ظرفیت )             قابل توجه پذیرفته شدگان مرحله تکمیل ظرفیت دوره کارشناسی ارشد 1396             فراخوان پذیرش دانشجو کارشناسی ارشد بدون آزمون 98-97                                                
.

Shahid Beheshti University,دانشگاه شهید بهشتی

دانشگاه شهید بهشتی