دانشگاه شهید بهشتی

اسامی تکمیلی مشمولین جوایز تحصیلی بنیاد ملی نخبگان در سال تحصیلی 98-97

تاریخ انتشار: 1397/10/22 09:55 ق.ظ

بنیاد ملی نخبگان استان تهران اسامی تکمیلی مشمولین جوایز تحصیلی بنیاد در سال تحصیلی 97-98 (مرحله سوم)را به شرح پیوست زیر اعلام نموده است. مشمولین جوایز برای آگهی از نحوه اعطای جوایز به راهنمای جوایز تحصیلی در وبگاه بنیاد ملی نخبگان و سامانه سینا مراجعه نمایند.​​

اسامی تکمیلی دانشجویان مشمولین جوایز تحصیلی بنیاد ملی نخبگان(4) برای سال تحصیلی 98-97.jpgاسامی تکمیلی دانشجویان مشمولین جوایز تحصیلی بنیاد ملی نخبگان(4) برای سال تحصیلی 98-97

Sorosh-Icon
کلید واژه ها: مشمولین جوایز تحصیلی بنیاد ملی نخبگان
منبع خبر معاونت آموزشی- اداره جذب و هدایت استعدادهای درخشان
تعداد مشاهده: 769
اخبار : اسامی تکمیلی مشمولین جوایز تحصیلی بنیاد ملی نخبگان در سال تحصیلی 98-97
Top

Shahid Beheshti University,دانشگاه شهید بهشتی

دانشگاه شهید بهشتی