دانشگاه شهید بهشتی

اسامی تکمیلی مشمولین جوایز تحصیلی بنیاد ملی نخبگان در سال تحصیلی 98-97

تاریخ انتشار: 1397/10/01 12:49 ب.ظ
بنیاد ملی نخبگان استان تهران اسامی تکمیلی مشمولین جوایز تحصیلی بنیاد در سال تحصیلی 97-98 (مرحله سوم)را به شرح پیوست زیر اعلام نموده است. مشمولین جوایز برای آگهی از نحوه اعطای جوایز به راهنمای جوایز تحصیلی در وبگاه بنیاد ملی نخبگان و سامانه سینا مراجعه نمایند.​​
Sorosh-Icon
کلید واژه ها: بنیاد ملی نخبگان، مشمولین جوایز تحصیلی
منبع خبر معاونت آموزشی- اداره جذب و هدایت استعدادهای درخشان
تعداد مشاهده: 600
اخبار : اسامی تکمیلی مشمولین جوایز تحصیلی بنیاد ملی نخبگان در سال تحصیلی 98-97
Top

Shahid Beheshti University,دانشگاه شهید بهشتی

دانشگاه شهید بهشتی