دانشگاه شهید بهشتی

اردوی بازدید از کاخ سعدآباد برای دانشجویان پسر خوابگاهی برگزار شد

تاریخ انتشار: 1397/09/12 02:19 ب.ظ
اردوی فرهنگی تفریحی بازدید از مجموعه کاخ های سعدآباد روز جمعه 2آذر1397به همت مدیریت امور فرهنگی و اجتماعی و مدیریت خدمات دانشجویی و با همکاری دانشجویان ستاد دانشجویی فرهنگی خوابگاه آقایان رضایی، بهمنی، صادقی و جهانگیری برگزار شد.

 

اردوی بازدید از کاخ سعدآباد برای دانشجویان پسر خوابگاهی برگزار شد.jpg 
 

 

Sorosh-Icon
کلید واژه ها: اردوی فرهنگی تفریحی
منبع خبر معاونت فرهنگی، اجتماعی - مدیریت امور فرهنگی و اجتماعی
تعداد مشاهده: 362
اخبار : اردوی بازدید از کاخ سعدآباد برای دانشجویان پسر خوابگاهی برگزار شد
Top

Shahid Beheshti University,دانشگاه شهید بهشتی

دانشگاه شهید بهشتی