دانشگاه شهید بهشتی

اسامی تکمیلی مشمولین جوایز تحصیلی بنیاد ملی نخبگان در سال تحصیلی 98-97

تاریخ انتشار: 1397/09/05 08:29 ق.ظ

بنیاد ملی نخبگان استان تهران اسامی تکمیلی مشمولین جوایز تحصیلی بنیاد در سال تحصیلی 98-97 را به شرح پیوست زیر اعلام نموده است. مشمولین جوایز برای آگهی از نحوه اعطای جوایز به راهنمای جوایز تحصیلی در وبگاه بنیاد ملی نخبگان و سامانه سینا مراجعه نمایند.

اسامی تکمیلی مشمولین جوایز تحصیلی بنیاد ملی نخبگان در سال تحصیلی 98-97

 

Sorosh-Icon
کلید واژه ها: بنیاد ملی نخبگان
منبع خبر معاونت آموزشی- اداره جذب و هدایت استعدادهای درخشان
تعداد مشاهده: 1,008
اخبار : اسامی تکمیلی مشمولین جوایز تحصیلی بنیاد ملی نخبگان در سال تحصیلی 98-97
Top

Shahid Beheshti University,دانشگاه شهید بهشتی

دانشگاه شهید بهشتی