دانشگاه شهید بهشتی

معرفی کتاب فرهنگ زبان پهلوی (پهلوي ـ فارسي ـ انگلیسی) جلد دوم، G-B

تاریخ انتشار: 1397/08/27 12:30 ب.ظ

 

Capture.gif
دکتر یدالله منصوری
چاپ اول: 1396، 900.000 ریال
 
   انتشارات دانشگاه جلد نخست این فرهنگ (حرف A-Ᾱ) را در سال 1394 و جلد دوم را به تازگی منتشر کرده و قرار است دورۀ کامل فرهنگ زبان پهلوی در پنج مجلد منتشر شود. ویژگی فرهنگ در سه‌زبانه بودن آن است.
   شیوۀ کار همانند جلد نخست است، مگر در برخی جاها، که نادرستی‌ها و ناراستی‌های آن زدوده شد و تا جایی که چشم کار می‌کرد کوشش بر این بوده است که این جلد پیراسته‌تر از جلد پیشین باشد. ناگفته نماند که چه ‌بسا برخی دشواری‌ها و کاستی‌ها در این جلد هم راه یافته باشد، ولی چنان‌که در پیش‌گفتار جلد نخست این فرهنگ یادآور شد، تا زمانی که فرهنگ یکجا چاپ و منتشر نشود، کاستی‌های آن بروز نمی‌کند و نابسامانی‌‌های آن سامان نمی‌یابد. در این میان امید است که خوانندگانِ دانشور پی به نادرستی‌های آن ببرند و کاستی‌های آن را یادآور شوند. 
   از سویِ دیگر در گردآوری و سامان‌دهی جلد دوم کوشش براین بوده است که همانندِ شیوۀ رایجِ فرهنگ‌ها این جلد وابسته به جلد پیشین نباشد، یعنی، خود از نو از شمارۀ صفحۀ نخست بیاغازد و به شمارۀ ‌صفحۀ پایانی بیانجامد؛ به سخنِ دیگر این دفتر کتابنامۀ جداگانه‌ای داشته باشد که خواننده را نیازی نباشد، پیوسته به جلد نخست برگردد. سودِ دیگر این روش در آن است که چون صفحات دو جلدْ پیاپی نیامده است، در آینده نیز واژگان و داده‌هایِ تازه به جلدهای پیشین و پسین این فرهنگ به آسانی افزوده شود.
 
 

 

Sorosh-Icon
کلید واژه ها:
منبع خبر مرکز نشر آثار علمی دانشگاه
تعداد مشاهده: 399
اخبار : معرفی کتاب فرهنگ زبان پهلوی (پهلوي ـ فارسي ـ انگلیسی) جلد دوم، G-B
Top

Shahid Beheshti University,دانشگاه شهید بهشتی

دانشگاه شهید بهشتی