دانشگاه شهید بهشتی

چهارمین سمینار موضوعی اساتید برگزار شد.

تاریخ انتشار: 1397/08/15 09:54 ق.ظ
 

چهارمین سمینار موضوعی اساتید دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی ظهر دوشنبه 14 آبان 1397 ساعت 11:30 الی 12:15 برگزار شد. در این سمینار یک ساعته دکتر مهدی شقاقی عضو هیئت علمی دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی در خصوص سرقت علمی و ابعاد و مصادیق آن به ایراد سخنرانی پرداخت.

دکتر شقاقی در ابتدای سمینار با یک نگاه کل نگرانه انواع سوء رفتارهای علمی را شمرد. به بیان ایشان گروه اول این رفتارها تخلفات، گروه دوم  جعل و دستکاری داده ها، مقیاس ها و مطالب و گروه سوم شامل سرقت علمی می شود. در ادامه نیز بطور خاص به مفهوم سرقت علمی و برخی از رایج ترین مصادیق آن از جمله: سرقت کل اثر، کپی/پیست، تغییر واژگان، ترجمه و تفسیر بدون استناد و بازنویسی اشاره کرد. در پایان سمینار نیز توضیحاتی در خصوص مجلات چپاولگر و نحوه شناسایی آنها ارائه داد.
20181105_114333.jpg
20181105_120024.jpg
 
Sorosh-Icon
کلید واژه ها: سمینار موضوعی - اساتید - دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی
منبع خبر دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی
تعداد مشاهده: 355
اخبار : چهارمین سمینار موضوعی اساتید برگزار شد.
Top

Shahid Beheshti University,دانشگاه شهید بهشتی

دانشگاه شهید بهشتی