دانشگاه شهید بهشتی

آغاز مجدد ثبت نام ارز دانشجویی از 19 آبان

تاریخ انتشار: 1397/08/15 08:48 ق.ظ
بنا به اطلاعیه های شماره 1 و 2 معاونت بورس و دانشجویان خارج از کشور سازمان امور دانشجویان در تارنمای آن مرکز، زین پس دانشجویان واجد شرایط می توانند با کمی تغییرات نسبت به روال گذشته و با استفاده از سیستم سجاد به جای سیستم نشا، برای اخذ ارز دانشجویی از بانک مرکزی اقدام نمایند.
کسب اطلاعات بیشتر و دانلود اطلاعیه ها در بخش گزارشات تارنمای مدیریت همکاری های علمی بین المللی

Sorosh-Icon
کلید واژه ها:
منبع خبر مدیریت همکاری‌های علمی بین‌المللی
تعداد مشاهده: 590
اخبار : آغاز مجدد ثبت نام ارز دانشجویی از 19 آبان
Top

Shahid Beheshti University,دانشگاه شهید بهشتی

دانشگاه شهید بهشتی