دانشگاه شهید بهشتی

پیام تقدیر وزارت عتف از عملکرد هیئت اجرایی جذب دانشگاه

تاریخ انتشار: 1397/08/14 06:49 ق.ظ
 
 
مرکز جذب اعضای هیئت‌علمی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری طی نامه‌ای ضمن ابراز سپاس از رسیدگی پروندۀ متقاضیان عضویت هیئت‌علمی دانشگاه شهید بهشتی در شهریور 1397، احراز رتبۀ نخست دانشگاه شهید بهشتی در رسیدگی اولیه و ارجاع پرونده‌ها به کارگروه‌های بررسی‌های توانمندی علمی در بین عموم دانشگاه‌های کشور را به دکتر سید حسن صدوق، رئیس دانشگاه تبریک گفت.
دکتر صدوق، رئیس دانشگاه شهید بهشتی طی نامه‌ای از زحمات و تلاش‌های هیئت اجرایی جذب دانشگاه تقدیر بعمل آورد.
مشروح نامه مرکز جذب اعضای هیئت‌علمی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و پیام تقدیر رئیس دانشگاه به شرح زیر است:
 
ذکایی.jpg
 
001_ac7a1bb7-07db-48d8-ae3d-f4c4f9c51dcd [01].jpg
Sorosh-Icon
کلید واژه ها:
منبع خبر روابط عمومي
تعداد مشاهده: 1,529
اخبار : پیام تقدیر وزارت عتف از عملکرد هیئت اجرایی جذب دانشگاه
Top

Shahid Beheshti University,دانشگاه شهید بهشتی

دانشگاه شهید بهشتی