دانشگاه شهید بهشتی

مسابقه‌ی کتابخوانی مهارت های زندگی دانشجویی و خوابگاهی برگزار شد

تاریخ انتشار: 1397/08/13 07:41 ق.ظ
مسابقه‌ی کتابخوانی بر مبنای کتاب مهارت های زندگی دانشجویی و خوابگاهی نوشته محمدعلی سپهوندی و محمود رجبی در تاریخ  30 مهر 1397 با حمایت معاونت فرهنگی و اجتماعی، ویژه خواهران خوابگاهی پردیس فنی و مهندسی شهید عباسپور برگزار شد و به پاس تقدیر به سه نفر برتر جوایزی تقدیم شد.
Sorosh-Icon
کلید واژه ها: مسابقه‌ی کتابخوانی مهارت های زندگی دانشجویی و خوابگاهی برگزار شد
منبع خبر معاونت فرهنگی، اجتماعی - مدیریت امور فرهنگی و اجتماعی
تعداد مشاهده: 322
اخبار : مسابقه‌ی کتابخوانی مهارت های زندگی دانشجویی و خوابگاهی برگزار شد
Top

Shahid Beheshti University,دانشگاه شهید بهشتی

دانشگاه شهید بهشتی