دانشگاه شهید بهشتی

پیام تبریک دکتر صدوق به دکتر فرهاد دژپسند وزیر اقتصاد و امور دارایی

تاریخ انتشار: 1397/08/07 09:23 ق.ظ

 

 
 
دژپسن.jpg
 

 

Sorosh-Icon
کلید واژه ها:
منبع خبر روابط عمومي
تعداد مشاهده: 1,578
اخبار : پیام تبریک دکتر صدوق به دکتر فرهاد دژپسند وزیر اقتصاد و امور دارایی
Top

Shahid Beheshti University,دانشگاه شهید بهشتی

دانشگاه شهید بهشتی