دانشگاه شهید بهشتی

اردوی تفریحی دهکده پارس آبی ویژه دانشجویان دختر خوابگاهی برگزار شد

تاریخ انتشار: 1397/08/07 09:12 ق.ظ
IMG_20181027_074107_197.jpg
ستاد فرهنگی خوابگاه های دخترانِ مدیریت امور فرهنگی و اجتماعی به سرپرستی خانم امینی، اردوی تفریحی دهکده پارس آبی ویژه دانشجویان دختر خوابگاهی را روز پنجشنبه 3 آبان 1397 از ساعت 7:30 تا 16 با حضور 86 نفر از دانشجویان برگزار کرد.

Sorosh-Icon
کلید واژه ها: اردوی تفریحی دهکده پارس آبی ویژه دختران خوابگاهی برگزار شد
منبع خبر معاونت فرهنگی، اجتماعی - مدیریت امور فرهنگی و اجتماعی
تعداد مشاهده: 391
اخبار : اردوی تفریحی دهکده پارس آبی ویژه دانشجویان دختر خوابگاهی برگزار شد
Top

Shahid Beheshti University,دانشگاه شهید بهشتی

دانشگاه شهید بهشتی