دانشگاه شهید بهشتی

اردوی تفریحی پل طبیعت برای دختران خوابگاهی برگزار شد

تاریخ انتشار: 1397/08/07 09:06 ق.ظ
 
اردوی-پل-طبیعت-دانشجویان-دختر-مدیریت-امور-فرهنگی-و-اجتماعی-4آبان97.jpg
ستاد فرهنگی خوابگاه های دخترانِ مدیریت امور فرهنگی و اجتماعی به سرپرستی خانم امینی ،اردوی تفریحی  بوستان نوروز و پل طبیعت ویژه خواهران را روز جمعه 4 آبان 1397 از ساعت 18 تا 22 با حضور95 نفر از دانشجویان برگزار کرد.

 
Sorosh-Icon
کلید واژه ها: اردوی تفریحی پل طبیعت برای دختران خوابگاهی برگزار شد
منبع خبر معاونت فرهنگی، اجتماعی - مدیریت امور فرهنگی و اجتماعی
تعداد مشاهده: 381
اخبار : اردوی تفریحی پل طبیعت برای دختران خوابگاهی برگزار شد
Top

Shahid Beheshti University,دانشگاه شهید بهشتی

دانشگاه شهید بهشتی