دانشگاه شهید بهشتی

معرفی کتاب روش‌های تبدیل و ذخیره‌سازی انرژی

تاریخ انتشار: 1397/07/25 08:23 ق.ظ

final.gif

روش‌های تبدیل و ذخیره‌سازی انرژی

نوشتۀ دکتر رامین حقیقی خوشخو
چاپ اول: 1397، 446 صفحه، قیمت: 350،000 ریال

 

 
  امروزه رشد چشمگیر هزینۀ سوخت‌های فسیلی و الزامات حیاتی محیط‌زیستی سبب شده است که حتی کشورهای درحال‌توسعه نیز برای مدیریت مصرف انرژی و کاهش مصرف و آلودگی‌های مربوط به آن، راهکارهای ذخیره‌سازی انرژی حرارتی و الکتریکی را در برنامۀ کاری و تحقیقاتی خود قرار دهند. ماهیت متغیر میزان تولید در انواع انرژی‌های تجدیدپذیر (همچون خورشید و باد) و همچنین مقادیر متفاوت مصرف بارهای الکتریکی، گرمایشی و سرمایشی در بازه‌های زمانی مختلف (روزانه، ماهانه، فصلی و…) ضرورت بررسی دقیق علمی روش‌های گوناگون کاربردی انواع روش‌های تبدیل و ذخیره‌سازی انرژی را دوچندان کرده است. هدف اصلی از انتشار این کتاب، علاوه‌ بر آشنایی نظری و عملی با مباحث ذخیره‌سازی انرژی، به‌ ویژه ذخیره‌سازی حرارتی، توضیح کاربردی دیگر انواع مرسوم ذخیره‌سازی انرژی است.
  این کتاب در یازده فصل تدوین شده است: در فصل 1 با عنوان "ذخیره‌سازی انرژی چیست" مفهوم ذخیره‌سازی انرژی و دلایل نیاز به آن برای خواننده شرح داده می‌شود. فصل 2 در بارۀ ذخیره‌سازی حرارتی است. در فصل 3 دربارة دمش تک‌جریانه بحث خواهد شد که یکی از روش‌های ذخیره‌سازی انرژی حرارتی گاز عبوری از مقطع ذخیره‌سازی است. فصل 4 نیز در ادامة فصل 3 به بسط مدل می‌پردازد و فرض‌هایی واقعی‌تر را درنظر می‌گیرد. فصل 5 به مدل‌های ارائه‌شده در فصل‌های 3 و 4 ذیل عنوان دمش تک‌جریانه می‌پردازد و مبدل جریان مخالف به‌مثابه نمونه‌ای از ابزار ذخیرة انرژی حرارتی در فصل 6 بررسی می‌‌شود. در فصل 7 به‌کارگیری بستر متراکم به‌مثابه نمونة دیگری از روش‌های متداول ذخیرة انرژی حرارتی سیال ارائه می‌شود که کاربرد فراوانی دارد. برای بررسی سیستم‌های ذخیرة حرارتی سیال، آشنایی با روابط انتقال حرارت و افت فشار در مبدل‌های حرارتی لازم است. این روابط در فصل 8 بررسی می‌‌شود. در فصل 9، علاوه‌بر بررسی هوای فشرده و نحوة ذخیره‌سازی آن، مروری بر چرخ طیار، به‌مثابه یکی از نخستین ابزارهای ذخیره‌سازی انرژی مکانیکی، خواهد شد و در فصل 10 روش‌های دیگر ذخیره‌سازی انرژی و در فصل 11 ذخیره‌سازی سرما و هیدروژن طرح و بررسی شده است.
 

 

Sorosh-Icon
کلید واژه ها:
منبع خبر مرکز نشر آثار علمی دانشگاه
تعداد مشاهده: 530
اخبار : معرفی کتاب روش‌های تبدیل و ذخیره‌سازی انرژی
Top

Shahid Beheshti University,دانشگاه شهید بهشتی

دانشگاه شهید بهشتی