دانشگاه شهید بهشتی

تبدیل حکم معاون پژوهشی دانشکدۀ مهندسی و علوم کامپیوتر

تاریخ انتشار: 1397/07/10 10:57 ق.ظ

 

دکتر سیدحسن صدوق، رئیس دانشگاه شهید بهشتی با صدور حکمی سمت دکتر علی جهانیان دانشیار دانشکدۀ مهندسی و علوم کامپیوتر را از تاریخ 10/7/1397 از سرپرست به معاون پژوهشی دانشکدۀ فوق‌الذکر تبدیل نمود.
در بخشی از این حکم آمده است:
امید است با مساعدت و هماهنگی سایر همکاران در مسیر پیشبرد اهداف پژوهشی دانشکده و در چارچوب سیاست‌ها و برنامه‌های دانشگاه بکوشید و زمینۀ ارتقا و اعتلای دانشگاه را فراهم سازید. توفیق روزافزون شما را از درگاه ایزد منان خواهانم.

Sorosh-Icon
کلید واژه ها:
منبع خبر روابط عمومي
تعداد مشاهده: 584
اخبار : تبدیل حکم معاون پژوهشی دانشکدۀ مهندسی و علوم کامپیوتر
Top

Shahid Beheshti University,دانشگاه شهید بهشتی

دانشگاه شهید بهشتی