دانشگاه شهید بهشتی

ثبت نام همایش تخصصی آثار تحریم های اقتصادی بر تجارت نفت خام

تاریخ انتشار: 1397/07/09 01:08 ب.ظ

بسمه تعالی

 

​ثبت نام همایش تخصصی آثار تحریم های اقتصادی بر تجارت نفت خام موسسه پژوهشی حقوق انرژی دانشگاه تهران

tahrim97.jpg

Sorosh-Icon
کلید واژه ها:
منبع خبر دانشکده حقوق
تعداد مشاهده: 484
اخبار : ثبت نام همایش تخصصی آثار تحریم های اقتصادی بر تجارت نفت خام
Top

Shahid Beheshti University,دانشگاه شهید بهشتی

دانشگاه شهید بهشتی