دانشگاه شهید بهشتی

الزام دانشجویان ورودی جدید به تکمیل فرم کارنامه سلامت روان

تاریخ انتشار: 1397/06/12 02:02 ب.ظ
به اطلاع دانشجویان ورودی جدید تمامی مقاطع تحصیلی می رساند، با توجه به این که تکمیل فرم کارنامه سلامت روان یکی از مراحل لازم جهت ثبت نام قطعی شماست، لطفا به راهنمای ذیل مراجعه نموده و بعد از طی کردن مراحل آن، طبق تاریخ های مندرج در راهنما به مرکز مشاوره و آموزش های اجتماعی مراجعه نمایید.

راهنمای انجام پایش سلامت روان دانشجویان جدید کلیه مقاطع تحصیلی.pdfراهنمای انجام پایش سلامت روان دانشجویان جدید کلیه مقاطع تحصیلی.pdf

Sorosh-Icon
کلید واژه ها:
منبع خبر معاونت فرهنگی، اجتماعی - مدیریت امور فرهنگی و اجتماعی
تعداد مشاهده: 2,700
اخبار : الزام دانشجویان ورودی جدید به تکمیل فرم کارنامه سلامت روان
Top

Shahid Beheshti University,دانشگاه شهید بهشتی

دانشگاه شهید بهشتی