دانشگاه شهید بهشتی

​اطلاعیه های مهم در خصوص آزمون سنجش استاندارد مهارت زبان فارسی

تاریخ انتشار: 1397/06/12 08:12 ق.ظ

​اطلاعیه  های مهم در خصوص آزمون  سنجش  استاندارد مهارت زبان فارسی (سامفه) جهت دانشجویان غیر ایرانی بورسیه   (به جز اتباع افغانستان و تاجیکستان ​)

​اطلاعیه  های مهم در خصوص آزمون  سنجش  استاندارد مهارت زبان فارسی 1.jpg
​اطلاعیه  های مهم در خصوص آزمون  سنجش  استاندارد مهارت زبان فارسی 2.jpg
​اطلاعیه  های مهم در خصوص آزمون  سنجش  استاندارد مهارت زبان فارسی 3.jpg
Sorosh-Icon
کلید واژه ها:
منبع خبر دانشکده حقوق
تعداد مشاهده: 486
اخبار : ​اطلاعیه های مهم در خصوص آزمون سنجش استاندارد مهارت زبان فارسی
Top

Shahid Beheshti University,دانشگاه شهید بهشتی

دانشگاه شهید بهشتی