دانشگاه شهید بهشتی

معرفی کتاب انرژی خورشیدی: فیزیک و مهندسی فوتوولتائیک، فناوری‌ها و سامانه‌ها

تاریخ انتشار: 1397/06/12 08:02 ق.ظ

 

enerji.gif 
نوشتۀ آرنو اسمتس – کلاوس یگر
ترجمۀ دکتر مجید قناعت‌شعار، سیدمرتضی احمدی و مسعود ابراری
چاپ اول: 1397، 608 صفحه،  قیمت:400.000 ریال

این کتاب یکی از به‌روزترین کتاب‌های در نوع خود و در برگیرندۀ مباحثی دقیق در بارۀ فیزیک و مهندسی فوتوولتائیک است. کتاب انرژی خورشیدی مشتمل بر چهار بخش است: بخش اول به مبحث انرژی و انواع انرژی‌ها به ویژه انرژی‌های تجدیدپذیر اختصاص دارد. در بخش دوم، فیزیک سلول‌های خورشیدی، ویژگی‌های تابش خورشیدی، فرایندهای ساخت سلول‌های خورشیدی نسل اول و دوم بررسی می‌شود. در بخش سوم که به مهندسی سامانه‌های خورشیدی اختصاص دارد، نحوۀ طراحی سامانه‌های مستقل از شبکه و منفصل از شبکه به همراه معرفی تمام تجهیزات مورد نیاز شامل پنل خورشیدی، اینورتر، کنترلگر شارژ، باتری، کابل و ... آموزش داده می‌شود. بخش چهارم کتاب، به انرژی گرمایی خورشید و استفاده از انرژی خورشیدی برای گرما می‌پردازد. متن کتاب به گونه‌ای‌ است که برای مخاطبان دانشگاهی و متخصصان شاغل در زمینۀ انرژی خورشیدی قابل استفاده است و می‌تواند به مثابه مرجع آموزش سلول‌ها و سامانه‌های خورشیدی قرار گیرد.
این کتاب مرجع آموزش فوتوولتائیک در سایت آموزش آنلاین EdX است و تا کنون به زبان‌های عربی و چینی نیز ترجمه شده است.

 

Sorosh-Icon
کلید واژه ها:
منبع خبر مرکز نشر آثار علمی دانشگاه
تعداد مشاهده: 640
اخبار : معرفی کتاب انرژی خورشیدی: فیزیک و مهندسی فوتوولتائیک، فناوری‌ها و سامانه‌ها
Top

Shahid Beheshti University,دانشگاه شهید بهشتی

دانشگاه شهید بهشتی