دانشگاه شهید بهشتی

تاریخ ثبت نام حضوری کلیه مقاطع تحصیلی

تاریخ انتشار: 1397/05/24 10:29 ق.ظ

مقطع تحصیلی

زمان ثبت نام غیر حضوری

زمان ثبت نام حضوری

زمان شروع کلاس

دکتری تخصصی

11و12 شهریور ماه 1397

13 و 14 شهریور ماه 1397

24 شهریور ماه

کارشناسی ارشد ناپیوسته

18و 19 شهریور ماه 1397

20 و 21 شهریور ماه 1397

24 شهریورماه

کارشناسی

25و26 شهریور ماه 1397

27 و 31 شهریور 1397

1 مهر ماه

Sorosh-Icon
کلید واژه ها:
منبع خبر دانشکده حقوق
تعداد مشاهده: 1,133
اخبار : تاریخ ثبت نام حضوری کلیه مقاطع تحصیلی
Top

Shahid Beheshti University,دانشگاه شهید بهشتی

دانشگاه شهید بهشتی