دانشگاه شهید بهشتی

اضافه شدن بانک اطلاعاتی مربوط به خودرو سازان

تاریخ انتشار: 1397/05/16 11:55 ق.ظ
قابل توجه پژوهشگران گرامی
پایگاه SAE مربوط به انجمن خودرو سازان امریکا به فهرست پایگاههای اطلاعاتی دانشگاه اضافه شد. جهت اطلاعات بیشتر با بخش بانکهای اطلاعاتی 29902332 تماس حاصل نمایید
Sorosh-Icon
کلید واژه ها:
منبع خبر کتابخانه مرکزی
تعداد مشاهده: 318
اخبار : اضافه شدن بانک اطلاعاتی مربوط به خودرو سازان
Top

Shahid Beheshti University,دانشگاه شهید بهشتی

دانشگاه شهید بهشتی