دانشگاه شهید بهشتی

مراسم روز باز در پردیس فنی و مهندسی شهید عباسپور

تاریخ انتشار: 1397/05/14 02:42 ب.ظ

جزئیات برنامه پردیس فنی و مهندسی شهید عباسپور دانشگاه شهید بهشتی در روز 16 مردادماه از اینجا قابل مشاهده است.

Sorosh-Icon
کلید واژه ها:
منبع خبر پردیس فنی و مهندسی شهید عباسپور
تعداد مشاهده: 911
اخبار : مراسم روز باز در پردیس فنی و مهندسی شهید عباسپور
Top

Shahid Beheshti University,دانشگاه شهید بهشتی

دانشگاه شهید بهشتی