دانشگاه شهید بهشتی

برگزاری ترم تابستان در دانشکده الهیات و ادیان

تاریخ انتشار: 1397/05/14 12:28 ب.ظ

4.jpg


20180805_114814_001.jpg


۲۰۱۸۰۸۰۵_۱۱۴۵۳۹.jpg

20180805_114907_001.jpg

۲۰۱۸۰۸۰۵_۱۱۴۲۴۳.jpg

Sorosh-Icon
کلید واژه ها:
منبع خبر دانشکده الهیات و ادیان
تعداد مشاهده: 512
اخبار : برگزاری ترم تابستان در دانشکده الهیات و ادیان
Top

Shahid Beheshti University,دانشگاه شهید بهشتی

دانشگاه شهید بهشتی