دانشگاه شهید بهشتی

نشست مدیر اداره شاهد و ایثارگر با اساتید مشاور و رابطین آموزشی تعدادی از دانشکده ها

تاریخ انتشار: 1397/05/13 09:52 ق.ظ
نشست مدیر اداره شاهد و ایثارگر با اساتید مشاور و رابطین آموزشی دانشجویان شاهد و ایثارگر دانشکده های ادبیات و علوم انسانی، حقوق، مدیریت و حسابداری ، مهندسی برق و مهندسی و علوم کامپیوتر در دانشکده ها برگزار گردید.
اهم موضوعات مطرح شده در جلسه:
·  برگزاری کارگاه آموزشی ویژه اساتید مشاور به منظور توجیه و اگاهی از قوانین آموزشی
·    برگزاری کلاس های تقویتی اختصاصی همچون برنامه ریزی کامپیوتر و برنامه نویسی ویژه دانشجویان رشته مهندسی کامپیوتر و زبان ویژه دانشجویان حقوق ورودی جدید در ابتدای سال تحصیل
·      حمایت بیشتر از دانشجویان با مسائل و مشکلات تحصیلی و خانوادگی با معرفی به مشاوره های غیر آموزشی
·     فعال نمودن نقش خانواده ها در پیگیری وضعیت تحصیلی دانشجویان
·      برگزاری اردوهای صنعتی همچون بازدید از کارخانه و پروژه های در حال اجرا
۲۰۱۸۰۶۱۳_۱۱۲۹۳۶.jpg
۲۰۱۸۰۶۱۷_۱۱۴۱۴۱.jpg
۲۰۱۸۰۶۱۷_۱۵۰۳۱۶.jpg
۲۰۱۸۰۶۱۹_۰۹۰۹۳۸.jpg
Sorosh-Icon
کلید واژه ها:
منبع خبر معاونت فرهنگی، اجتماعی- مدیریت امورشاهد و ایثارگر
تعداد مشاهده: 741
اخبار : نشست مدیر اداره شاهد و ایثارگر با اساتید مشاور و رابطین آموزشی تعدادی از دانشکده ها
Top

Shahid Beheshti University,دانشگاه شهید بهشتی

دانشگاه شهید بهشتی