دانشگاه شهید بهشتی

معرفی گنجنامه: دفتر پنجم (ویراست دوم): مدارس

تاریخ انتشار: 1397/04/04 12:22 ب.ظ

5.gif

 

گنجنامه: فرهنگ آثار معماری اسلامی ایران
دفتر پنجم (ویراست دوم): مدارس
 مركز اسناد و تحقیقات دانشكدۀ معماری و شهرسازی
چاپ اول:1396
 قیمت:900000ریال

 


 

 

دفتر پنجم «گنجنامه» مدارس تاریخی را در شهرهای مختلف ایران معرفی می‌نماید. در این کتاب خواننده با چهل مدرسۀ قدیمی از دوره‌های مختلف آشنا می‌شود. البته تعداد مدارس بازمانده از گذشته در شهرهای ما بسیار بیش از این است؛ اما به جرأت می‌توان گفت که مهم‌ترین مدارس موجود در این دفتر معرفی شده‌اند. اولین بناهایی که به صورت مستقل از مساجد و با عنوان رسمی مدرسه در تاریخ معماری می‌شناسیم «نظامیه»ها هستند که توسط خواجه نظام‌الملک، وزیر عالم و مقتدر دوران سلجوقیان، بنیاد نهاده شدند. می‌دانیم که در قرون پیش ّ از «نظامیه»ها، مساجد مکان آموزش هم بودند؛ اما به هر حال جای بسی شگفتی است که به‌رغم رونق تعلیم و تربیت و شکوفایی علوم و فلسفه بنای معتبری از مدارس آن دوران باقی نمانده است. به هر طریق، مدارس بازمانده از دوران پس از اسلام ترتیب تاریخی متوالی نداشته و به نحو نامتعارفی به چند گروه تقسیم می‌شوند. گروه اول، همان‌گونه که گفته شد، «نظامیه»ها هستند که امروز از آنها اثر زیادی به جا نمانده است. گروه دوم مدارسی از سدۀ هشتم هجری قمری هستند که امروزه بقایایی از آنها در شهر یزد دیده می‌شود. در این نمونه‌ها مدرسه اغلب همراه با گنبدخانه‌ا‌ی به عنوان مقبرۀ بانی ساخته شده است. ادامه ...

 

Sorosh-Icon
کلید واژه ها:
منبع خبر مرکز نشر آثار علمی دانشگاه
تعداد مشاهده: 919
اخبار : معرفی گنجنامه: دفتر پنجم (ویراست دوم): مدارس
Top

Shahid Beheshti University,دانشگاه شهید بهشتی

دانشگاه شهید بهشتی