دانشگاه شهید بهشتی

نشست مدیر اداره شاهد و ایثارگر با اساتید مشاور دانشجویان شاهد و ایثارگر پردیس فنی و مهندسی شهید عباسپور

تاریخ انتشار: 1397/02/25 03:03 ب.ظ
نشست مدیر اداره شاهد و ایثارگر با اساتید مشاور دانشجویان شاهد و ایثارگر دانشکده های مهندسی عمران، مهندسی مکانیک، رابط آموزشی و عضو پشتیبان روز دوشنبه 24 اردیبهشت1397 در پردیس فنی و مهندسی شهید عباسپور برگزار گردید.
اهم موضوعات مطرح شده در جلسه:
·       فعال تر نمودن نقش اعضای پشتیبان در روند طرح
·       تقویت رابطه دانشجویان ورودی جدید و اساتید مشاور از طریق برنامه های غیررسمی همچون اردوهای یک روزه/بازدید های علمی
·       برگزاری جلسه مشاوره اساتید با دانشجویان به صورت فردی یا جمعی در دانشکده ترمی یکبار
·       توانمندسازی علمی دانشجویان شاهد و ایثارگر با ایجاد انگیزه و تمرکز بر مسائل فرهنگی آنان
·       فرایند همکاری بیشتر اساتید مشاور با اداره امور شاهد و ایثارگر و تعامل با دانشجویان تحت پوشش
۲۰۱۸۰۵۱۴_۱۰۰۰۳۸.jpg
Sorosh-Icon
کلید واژه ها:
منبع خبر معاونت فرهنگی، اجتماعی- مدیریت امورشاهد و ایثارگر
تعداد مشاهده: 469
اخبار : نشست مدیر اداره شاهد و ایثارگر با اساتید مشاور دانشجویان شاهد و ایثارگر پردیس فنی و مهندسی شهید عباسپور
Top

Shahid Beheshti University,دانشگاه شهید بهشتی

دانشگاه شهید بهشتی