دانشگاه شهید بهشتی
ورود  English
اذان ظهر به افق تهران: 11:49:53

"آگهی مناقصه واگذاری امور خدمات اداری و قسمتی از امور حراست دانشگاه شهید بهشتی"

تاریخ انتشار: 1397/02/22 04:15 ب.ظ
 
به اطلاع می رساند دانشگاه شهید بهشتی در نظر دارد "امور خدمات اداری، رایانه ای و دفتری" و به صورت جداگانه قسمتی از " امور خدمات نگهبانی و حفاظت فیزیکی" خود را به بخش خصوصی واگذار نماید. متقاضیان جهت شرکت در هر مناقصه لازم است مبلغ 2000000 ریال به حساب 342280811 به نام سپرده دانشگاه شهید بهشتی نزد بانک تجارت شعبه دانشگاه شهید بهشتی واریز نمایند و از تاریخ 25/02/1397 لغایت 31/02/1397 به دفتر مدیریت امور اداری و منابع انسانی دانشگاه مراجعه و اسناد مناقصه را دریافت نمایند.
دانشگاه در رد یا قبول پیشنهادات آزاد است.
Sorosh-Icon
کلید واژه ها:
منبع خبر روابط عمومي
تعداد مشاهده: 1,199
 

Shahid Beheshti University,دانشگاه شهید بهشتی

دانشگاه شهید بهشتی