دانشگاه شهید بهشتی

نشست دوم نقد کتاب تأثیر گناه بر معرفت با تکیه بر آرای امام محمد غزالی

تاریخ انتشار: 1397/02/22 09:29 ق.ظ
به اطلاع می‌رساند نشست دوم نقد کتاب تأثیر گناه بر معرفت با تکیه بر آرای امام محمد غزالی در تاریخ دوشنبه 24 اردیبهشت ساعت 15:30 در دانشکده الهیات و ادیان برگزار می‌گردد. سایر اطلاعات را در پوستر پیوست ملاحظه فرمایید.
 پوستر نشست دوم نقد کتاب تأثی.jpg

Sorosh-Icon
کلید واژه ها:
منبع خبر دانشکده الهیات و ادیان
تعداد مشاهده: 1,371
اخبار : نشست دوم نقد کتاب تأثیر گناه بر معرفت با تکیه بر آرای امام محمد غزالی
Top

Shahid Beheshti University,دانشگاه شهید بهشتی

دانشگاه شهید بهشتی