دانشگاه شهید بهشتی
ورود  English
اذان مغرب به افق تهران: 20:26:10

برگزاری چهارمین همایش اعجاز قرآن کریم

تاریخ انتشار: 1396/10/05 02:44 ب.ظ

photo5911083058088487717.jpg
 

Telegram-Icon
کلید واژه ها:
منبع خبر پژوهشکده اعجازقرآن
تعداد مشاهده: 266
 

Shahid Beheshti University,دانشگاه شهید بهشتی

دانشگاه شهید بهشتی