دانشگاه شهید بهشتی

طراحی، ساخت و آزمایش موفقیت آمیز پرواز اولین پهپاد بلند پرواز دانشگاه شهید بهشتی توسط گروه مهندسی هوافضا

تاریخ انتشار: 1396/02/17 10:16 ق.ظ
 
طراحی، ساخت و آزمایش پرواز پهپاد هوافضای دانشگاه شهید بهشتی توسط دانشجویان و انجمن علمی هوافضا به راهنمایی و مشاوره دکتر نوابی، دانشیار مهندسی هوافضا دانشکده مهندسی فناوریهای نوین با موفقیت انجام گرفت.
این پهپاد دارای ماموریت های امداد و نجات می باشد.
Sorosh-Icon
کلید واژه ها:
منبع خبر دانشکده مهندسی فناوری های نوین
تعداد مشاهده: 1,966
اخبار : طراحی، ساخت و آزمایش موفقیت آمیز پرواز اولین پهپاد بلند پرواز دانشگاه شهید بهشتی توسط گروه مهندسی هوافضا
Top

Shahid Beheshti University,دانشگاه شهید بهشتی

دانشگاه شهید بهشتی