دانشگاه شهید بهشتی
ورود  English
اذان صبح فردا به افق تهران: 04:46:51

حلقة مطالعاتی ـ پژوهشی تاریخ فلسفه تحلیلی

تاریخ انتشار: 1396/01/29 08:17 ق.ظ

بسمه تعالی

 

انجمن علمی ـ دانشجویی گروه فلسفه دانشگاه شهید بهشتی برگزار می­کند:
 
حلقة مطالعاتی ـ پژوهشی تاریخ فلسفه تحلیلی
کواین، کریپکی و پاتنم
 
سخنران: محسن کاشی (دانشجوی دکتری دانشگاه تربیت مدرس)
 
زمان: دوشنبه 4 اردیبهشت 1396    ساعت 16 ـ 18
دانشکدة ادبیات و علوم انسانی گروه فلسفه، تالار ناصرخسرو
analytic philosophy5.jpg
Telegram-Icon
کلید واژه ها: حلقة مطالعاتی ـ پژوهشی تاریخ فلسفه تحلیلی
منبع خبر دانشکده ادبیات و علوم انسانی
تعداد مشاهده: 302
 

Shahid Beheshti University,دانشگاه شهید بهشتی

دانشگاه شهید بهشتی