دانشگاه شهید بهشتی
ورود  English
اذان صبح فردا به افق تهران: 04:57:01

ابقاء معاون آموزشی پژوهشکده خانواده

تاریخ انتشار: 1396/01/20 08:20 ق.ظ
دکتر حسن صدوق سرپرست دانشگاه، طی حکمی دکتر فرشته موتابی، استادیار پژوهشکدۀ خانواده را برای مدت دو سال دیگر در سمت سرپرست معاونت آموزشی پژوهشکدۀ فوق­الذکر  ابقاء کرد.

کلید واژه ها:
منبع خبر روابط عمومي
تعداد مشاهده: 489
 

Shahid Beheshti University,دانشگاه شهید بهشتی

دانشگاه شهید بهشتی