دانشگاه شهید بهشتی
ورود  English
اذان ظهر به افق تهران: 13:07:19

ابقاء معاون آموزشی پژوهشکده خانواده

تاریخ انتشار: 1396/01/20 08:20 ق.ظ
دکتر حسن صدوق سرپرست دانشگاه، طی حکمی دکتر فرشته موتابی، استادیار پژوهشکدۀ خانواده را برای مدت دو سال دیگر در سمت سرپرست معاونت آموزشی پژوهشکدۀ فوق­الذکر  ابقاء کرد.

Telegram-Icon
کلید واژه ها:
منبع خبر روابط عمومي
تعداد مشاهده: 640
 

Shahid Beheshti University,دانشگاه شهید بهشتی

دانشگاه شهید بهشتی