دانشگاه شهید بهشتی

کسب رتبه استادی توسط آقای دکتر سعیدی

تاریخ انتشار: 1396/01/14 10:58 ق.ظ

جناب آقای دکتر عباس سعیدی، عضو هیأت علمی گروه مهندسی بیوتکنولوژی، موفق به اخذ رتبه استادی شدند.

Sorosh-Icon
کلید واژه ها:
منبع خبر دانشکده مهندسی فناوری های نوین
تعداد مشاهده: 1,268
اخبار : کسب رتبه استادی توسط آقای دکتر سعیدی
Top

Shahid Beheshti University,دانشگاه شهید بهشتی

دانشگاه شهید بهشتی