دانشگاه شهید بهشتی
ورود  English
اذان صبح به افق تهران: 05:29:23

ابقاء معاون آموزشی دانشکده علوم ریاضی

تاریخ انتشار: 1395/12/17 02:53 ب.ظ

 

دکتر حسن صدوق سرپرست دانشگاه، طی حکمی دکتر چنگیز اصلاحچی استاد دانشکدۀ علوم ریاضی را برای مدت دو سال دیگر در سمت معاونت آموزشی دانشکده فوق­الذکر ابقاء کرد.

کلید واژه ها:
منبع خبر روابط عمومي
تعداد مشاهده: 330
 

Shahid Beheshti University,دانشگاه شهید بهشتی

دانشگاه شهید بهشتی