دانشگاه شهید بهشتی
ورود  English
اذان مغرب به افق تهران: 20:43:49

سخنرانی دکتر غرایاق زندی در همایش سالانه انجمن علوم سیاسی ایران

تاریخ انتشار: 1395/12/14 07:49 ق.ظ
دهمین همایش سالانه انجمن علوم سیاسی ایران با عنوان «وضعیت فکر سیاسی در ایران معاصر» با حضور جمعی از اساتید برجسته علوم سیاسی و روابط بین‌الملل کشور، روز پنج اسفند ماه 1395 در خانه اندیشمندان علوم انسانی برگزار شد. در این همایش، دکتر داوود غرایاق زندی، رئیس پژوهشکده مطالعات منطقه‌ای نیز شرکت کرده و مقاله خود را با عنوان «ویژگی‌های فکر سیاسی در ایران معاصر: رمانیسم سیاسی، اتوپیاگرایی و انقلابی‌گری» ارائه نمود.
دکتر زندی در سخنرانی خود، فکر سیاسی در تاریخ معاصر و به طور مشخص از زمان انقلاب مشروطه به بعد را دارای سه ویژگی اساسی دانست. ویژگی بنیادین نخست، ریشه در نوعی رمانیسم سیاسی دارد که نوعی مواجهه احساسی ناشی از شورش اخلاقی علیه نظم سنتی، اعتراض علیه فردگرایی عقلانی اندیشه لیبرالی، بیان احساسات و عواطف سخاوتمندانه، فاصله‌گیری زیبایی شناسانه، چنگ زدن به آرمان‌های عدالت و آزادی و در نهایت، تأکید بر فضیلت‌های سیاسی، وفاداری و سربلندی است.
به اعتقاد دکتر زندی، این دغدغه باوری دوبُنی است که ریشه در سنت‌ها و تجدد همزمان دارد که فضای فکر سیاسی جامعه را به سوی اتوپیاگرایی از نوع «جامعه جمعی» سوق می‌دهد. وی در ادامه ضمن بیان محدودیت‌های این نوع نگرش، اشاره کرداز آنجا که اتوپیا واجد امر خوب و ناکجاآبادی همزمان است و از آنجا که بنیانگذاری بهشت در روی زمین امری محال است، نوعی روانشناسی مبتنی بر نارضایتی است و تمامی جنبش‌های سیاسی چپ، راست و اسلام‌گرا در ایران این تجربه سرخوردگی و یأس سیاسی را تجربه کردند.
به باور دکتر زندی، در صورتی که این تجربه مشترک مورد وفاق قرار گیرد، نه تنها گروه‌ها، جنبش‌ها و تفکرات سیاسی متعدد دچار اشتباهات مشابه نمی‌شوند، بلکه امکان گذر به بنیان‌های جدیدی برای فکر سیاسی در ایران معاصر فراهم خواهد شد.

Telegram-Icon
کلید واژه ها:
منبع خبر پژوهشکده مطالعات منطقه ای
تعداد مشاهده: 583
 

Shahid Beheshti University,دانشگاه شهید بهشتی

دانشگاه شهید بهشتی