دانشگاه شهید بهشتی
ورود  English
اذان ظهر به افق تهران: 12:18:23

تبریک انتصاب دکتر سیدحسین هاشمی به عنوان سرپرست مرکز پژوهشی استحصال آب از منابع غیرمتعارف

تاریخ انتشار: 1395/12/11 10:34 ق.ظ
طی حکمی از سوی سرپرست دانشگاه، دکتر سیدحسین هاشمی استادیار پژوهشکدۀ علوم محیطی به عنوان سرپرست مرکز پژوهشی استحصال آب از منابع غیرمتعارف منصوب شد.
رئیس پژوهشکده علوم محیطی، اعضای هیأت علمی و همکاران این پژوهشکده با آرزوی موفقیت برای ایشان این انتصاب شایسته را به وی تبریک می گویند.

Telegram-Icon
کلید واژه ها:
منبع خبر پژوهشکده علوم محیطی
تعداد مشاهده: 1,011
 

Shahid Beheshti University,دانشگاه شهید بهشتی

دانشگاه شهید بهشتی