دانشگاه شهید بهشتی
ورود  English
اذان ظهر به افق تهران: 12:18:55

انتشار کتاب "حقوق اعتبارات اسنادی (تجاری و تضمینی)"

تاریخ انتشار: 1395/12/02 11:32 ق.ظ

کتاب "حقوق اعتبارات اسنادی (تجاری و تضمینی)" به قلم دکتر ماشاءاله بناء نیاسری، استادیار حقوق تجارت بین‌الملل دانشکدۀ حقوق دانشگاه شهید بهشتی، توسط مؤسسۀ مطالعات و پژوهش‌های حقوقی شهر دانش منتشر شد.

نویسنده در جلد نخست از این کتاب که به «مباحث مقدماتی» اختصاص یافته است، پس از مطالعۀ مختصات بیع اسنادی، به ویژه دو نوع عقد بیع «سیف» و «فوب»، به تشریح اقسام روش‌های پرداخت در بیع بین‌المللی و نیز تقسیم‌بندی‌های گوناگونی که از اعتبارات اسنادی وجود دارد، پرداخته است.

در جلد دوم از این اثر که خود به‌تنهایی به حدود 800 صفحه بالغ می‌شود و «معاملۀ اعتبار اسنادی به معنای خاص» عنوان گرفته است، طیّ مباحثی تفصیلی تشکیل، آثار و انحلال معاملۀ اعتبار اسنادی به معنای خاصّ مورد بررسی قرار گرفته است.

حقوق اعتبارات اسنادی جلد اول.jpg
 
حقوق اعتبارات اسنادی جلد دوم.jpg
 
 
 

Telegram-Icon
کلید واژه ها:
منبع خبر دانشکده حقوق
تعداد مشاهده: 1,167
 

Shahid Beheshti University,دانشگاه شهید بهشتی

دانشگاه شهید بهشتی