دانشگاه شهید بهشتی
ورود  English
اذان صبح به افق تهران: 05:19:54

آگهی مزایده واگذاری رستوران شماره 3( به صورت محدود )

تاریخ انتشار: 1395/10/22 09:07 ق.ظ
 
به اطلاع می رساند دانشگاه شهید بهشتی در نظر دارد رستوران شماره 3خود را با مساحتی حدود 1760 متر مربع را از طریق مزایده محدود به افراد حقیقی وحقوقی واگذار نماید، لذا متقاضیان جهت شرکت در مزایده لازم است مبلغ100,000,000 ريال به عنوان سپرده شرکت در مزایده به شماره حساب 342280811 بنام سپرده دانشگاه شهید بهشتی و مبلغ 1,000,000 ریال جهت خرید اسناد مزایده به شماره حساب 0342282555 بنام درآمد های اختصاصی دانشگاه نزد بانک تجارت شعبه دانشگاه شهید بهشتی واریز نمایند و پس از بازدید از محل (واقع در ضلع غربی دانشگاه جنب مسجد) اصل فیش های واریزی سپرده وخرید اسناد را به همراه کپی شناسنامه (صفحه اول)، کپی کارت ملی با ذکر آدرس و شماره تماس تلفن ثابت و تلفن همراه و تکمیل جدول قیمت پیشنهادی پیوست در پاکت دربسته مهر شده قرار دهند.
زمان تحویل پاکت ها حداکثر تا ساعت 14 روز دوشنبه وسه شنبه 27و28دیماه 1395 به دفتر مدیریت پشتیبانی دانشگاه می باشد.
- شرکت کنندگان در مزایده می توانند در روزهای شنبه ویکشنبه 25و26 دیماه از ساعت 9 الی 14 از محل رستوران بازدید به عمل آورند.
- جلسه بازگشایی پیشنهادات روز شنبه مورخه 02/11/95 ساعت 10 صبح در محل دفتر مدیریت پشتیبانی برگزار خواهد شد.
- دانشگاه در رد یا قبول پیشنهادات مختار است.
 
مدیر امور پشتیبانی
 
Telegram-Icon
کلید واژه ها:
منبع خبر روابط عمومي
تعداد مشاهده: 953
 

Shahid Beheshti University,دانشگاه شهید بهشتی

دانشگاه شهید بهشتی