دانشگاه شهید بهشتی
ورود  English
اذان ظهر به افق تهران: 12:18:55

نخستین همایش ملی حقوق بازار سرمایه

تاریخ انتشار: 1395/10/20 09:24 ق.ظ
بسمه تعالی
نخستین همایش ملی حقوق بازار سرمایه
- بيان محورهاي اصلي و تخصصي همایش:
•    نظارت در بازار سرمایه
-    مفهوم و اهمیت نظارت در بازار سرمایه
-    ماهیت نهاد ناظر بازار سرمایه
-    جایگاه مقررات تنظیمی بازار سرمایه
-    بررسی حدود اختیارات مقام ناظر در مقررات‌گذاری
-    بررسی حدود اختیارات مقام ناظر در نظارت                                   
•     اشخاص تحت نظارت در بازار سرمایه
-    ناشران اوراق بهادار
-    نهادهای مالی
-    تشکلهای خودانتظام
•    اوراق بهادار
-    مفهوم ورقه بهادار در بازار سرمایه متعارف و بازار سرمایه اسلامی
-    ماهیت ورقه بهادار و تفاوت با سایر اموال
-    قواعد حاکم بر ورقه بهادار
-    تفاوت اوراق بهادار و ابزارهای مالی
-    قواعد حاکم بر معاملات اوراق بهادار در بازار سرمایه
-    افشای اطلاعات مربوط به اوراق بهادار در بازار سرمایه
•    حقوق کیفری در بازار سرمایه
-    ضرورت جرم انگاری در بازار سرمایه
-    بررسی کفایت جرم انگاری های صورت گرفته در قوانین و اصلاحات پیشنهادی
-    بررسی کارایی جرم انگاری های صورت گرفته در پرتو رویه قضایی
-    مقایسه جرم انگاریهای صورت گرفته در قوانین کشور با دیگر کشورها
 
تاريخ برگزاري همایش: اردیبهشت سال 1396    محل برگزاری تالار عدالت  دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی تهران
Telegram-Icon
کلید واژه ها:
منبع خبر دانشکده حقوق
تعداد مشاهده: 1,382
 

Shahid Beheshti University,دانشگاه شهید بهشتی

دانشگاه شهید بهشتی