دانشگاه شهید بهشتی

پیام تبریک به آقای دکتر جمال امانی‌راد برای اخذ جایزه بنیاد ملی نخبگان

تاریخ انتشار: 1395/10/19 05:40 ب.ظ
 
به‌​نام‌خدا

نظر به اینکه آقای دکتر جمال امانی‌راد محقق پسادکتری پژوهشکده علوم شناختی و مغز موفق به اخذ جایزه دکتر کاظمی آشتیانی از طرف بنیاد ملی نخبگان شده‌اند، ضمن تبریک به ایشان موفقیت‌های روز افزون را برای ایشان آرزومندیم.​

پژوهشکده علوم شناختی و مغز، دانشگاه شهید بهشتی

Sorosh-Icon
کلید واژه ها:
منبع خبر پژوهشکده علوم شناختي و مغز
تعداد مشاهده: 1,265
اخبار : پیام تبریک به آقای دکتر جمال امانی‌راد برای اخذ جایزه بنیاد ملی نخبگان
Top

Shahid Beheshti University,دانشگاه شهید بهشتی

دانشگاه شهید بهشتی