دانشگاه شهید بهشتی
ورود  English
اذان ظهر به افق تهران: 11:49:41

کارگاه Combining EEG and Eye-Tracking: Theory and Practice

تاریخ انتشار: 1395/08/05 08:48 ق.ظ
 
 ​


Sorosh-Icon
کلید واژه ها:
منبع خبر پژوهشکده علوم شناختي و مغز
تعداد مشاهده: 1,333
 

Shahid Beheshti University,دانشگاه شهید بهشتی

دانشگاه شهید بهشتی