دانشگاه شهید بهشتی

جلسه سخنرانی خانم راضیه خمسه عشری، دانشجوی دکتری دانشگاه برمن آلمان‎

تاریخ انتشار: 1395/07/16 12:26 ب.ظ

 

Sorosh-Icon
کلید واژه ها:
منبع خبر پژوهشکده علوم شناختي و مغز
تعداد مشاهده: 1,638
اخبار : جلسه سخنرانی خانم راضیه خمسه عشری، دانشجوی دکتری دانشگاه برمن آلمان‎
Top

Shahid Beheshti University,دانشگاه شهید بهشتی

دانشگاه شهید بهشتی