دانشگاه شهید بهشتی

فراخوان اعطای بورس شهید دکتر شهریاری سال تحصیلی 96-95

تاریخ انتشار: 1395/07/04 02:48 ب.ظ

اداره جذب و هدايت استعدادهاي درخشان

فراخوان اعطاي بورس شهيد شهرياري مهرماه 1395

 

دانشگاه شهيد بهشتي بر اساس سياستهاي حمايتي خود از دانشجويان ممتاز و استعدادهاي درخشان بدين وسيله فراخوان اعطاي بورس شهيد دكتر شهرياري را اعلام مينمايد.

قابل توجه است مشمولين اين بورس، ماهانه مبلغ شش ميليون ريال( به مدت 12 ماه) دريافت مينمايند.

 

مهلت ثبت نام: 31 شهريور ماه تا 8 مهر ماه 1395

 

حداقل شرايط لازم:

 

·        اشتغال تمام وقت به تحصيل كارشناسي ارشد و دكتري

·        كسب امتياز لازم از مواد مندرج در دستورالعمل اجرايي دانشگاه

·        كسب معدل كل حداقل 16 از 20

·        از شروع به تحصيل متقاضي در مقطع كنوني حداقل يك نيم سال سپري شده باشد.

·        در زمان ارائه درخواست براي دانشجوي دوره دكتري بايد حداقل دو نميسال و براي دانشجوي دوره كارشناسي ارشد حداقل يك نيم سال از كل مدت تحصيل متقاضي در دانشگاه باقي مانده باشد.

·        متقاضي به طور همزمان از كمك هزينه تحصيلي بنياد ملي نخبگان و يا بورس هاي اعطايي از ساير نهادها و سازمانها بهره مند نباشد.

·        متقاضي تا كنون از بورس شهيد شهرياري بهره مند نشده باشد.

 

نحوه ثبت نام:

 

متقاضيان در مهلت اعلام شده، كاربرگ شماره10 قابل دسترس در لينك (https://goo.gl/IDgU5Y​) را تكميل و به همراه ساير مستندات لازم به معاونت آموزشي دانشكده و يا پژوهشكده خود تحويل نمايند.

Sorosh-Icon
کلید واژه ها:
منبع خبر پژوهشکده علوم شناختي و مغز
تعداد مشاهده: 1,635
اخبار : فراخوان اعطای بورس شهید دکتر شهریاری سال تحصیلی 96-95
Top

Shahid Beheshti University,دانشگاه شهید بهشتی

دانشگاه شهید بهشتی