دانشگاه شهید بهشتی

سخنرانی دکتر سپهر جلالی با عنوان Learning from human brain for computer vision and decision making در روز یکشنبه 21 شهریور 95

تاریخ انتشار: 1395/06/18 03:48 ب.ظ

 

21061395.png
 

 

Sorosh-Icon
کلید واژه ها:
منبع خبر پژوهشکده علوم شناختي و مغز
تعداد مشاهده: 1,426
اخبار : سخنرانی دکتر سپهر جلالی با عنوان Learning from human brain for computer vision and decision making در روز یکشنبه 21 شهریور 95
Top

Shahid Beheshti University,دانشگاه شهید بهشتی

دانشگاه شهید بهشتی