دانشگاه شهید بهشتی

کسب رتبه دانشیاری توسط آقای دکتر علیرضا طلوعی

تاریخ انتشار: 1395/04/06 11:33 ق.ظ
جناب آقای دکتر علیرضا طلوعی، عضو هیأت علمی گروه مهندسی هوافضا، موفق به اخذ رتبه دانشیاری شد.
Sorosh-Icon
کلید واژه ها:
منبع خبر دانشکده مهندسی فناوری های نوین
تعداد مشاهده: 2,888
اخبار : کسب رتبه دانشیاری توسط آقای دکتر علیرضا طلوعی
Top

Shahid Beheshti University,دانشگاه شهید بهشتی

دانشگاه شهید بهشتی