دانشگاه شهید بهشتی

مصاحبه داوطلبان دوره دکتری بیوتکنولوژی کشاورزی 1395 - دانشکده مهندسی انرژی و فناوریهای نوین

تاریخ انتشار: 1395/02/29 03:48 ب.ظ

از دعوت شدگان به آزمون دکتری بیوتکنولوژی کشاورزی 1395، ساعت هشت صبح روزهای چهارشنبه و پنج شنبه مورخه پنجم و ششم خرداد ماه در محل دفتر ریاست دانشکده مهندسی انرژی و فناوریهای نوین مصاحبه به عمل خواهد آمد.​

Sorosh-Icon
کلید واژه ها:
منبع خبر دانشکده مهندسی فناوری های نوین
تعداد مشاهده: 2,841
اخبار : مصاحبه داوطلبان دوره دکتری بیوتکنولوژی کشاورزی 1395 - دانشکده مهندسی انرژی و فناوریهای نوین
Top

Shahid Beheshti University,دانشگاه شهید بهشتی

دانشگاه شهید بهشتی