دانشگاه شهید بهشتی

تغییر زمان دوره آموزشی "ویژه معاونین آموزشی دانشکده ها و مدیران گروه ها"

تاریخ انتشار: 1395/02/28 02:43 ب.ظ
 

به دلیل تداخل زمان برگزاری دوره آموزشی "ویژه معاونین آموزشی دانشکده ها و مدیران گروه های آموزشی" با آزمون دوره دکتری سال 1395 تاریخ برگزاری دوره مذکور از روزهای چهارشنبه و پنج شنبه مورخ 22 و 23/02/95 به روزهای چهارشنبه و پنج شنبه مورخ 29 و 30/02/95 تغییر یافت. جهت کسب اطلاعات بیشتر می توانید به فایل پیوست مراجعه فرمایید.

برنامه زمانبندی نهایی.pdfبرنامه زمانبندی نهایی.pdf

Sorosh-Icon
کلید واژه ها:
منبع خبر معاونت آموزشی- مدیریت برنامه ریزی و ارزیابی آموزشی
تعداد مشاهده: 1,129
اخبار : تغییر زمان دوره آموزشی "ویژه معاونین آموزشی دانشکده ها و مدیران گروه ها"
Top

Shahid Beheshti University,دانشگاه شهید بهشتی

دانشگاه شهید بهشتی